GDPR

GDPR

Politica de confidențialitate
I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dvs. personale este una dintre principalele preocupări ale www.driveme.ro, cu sediul în Constanța, Hortensiei 15, în calitate de operator de date. Acest document are scopul de a vă informa despre prelucrarea datelor dvs. personale, în contextul utilizării site-ului www.driveme.ro.
( „Site”)
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Dacă sunteți client al site-ului, www.driveme.ro vă va prelucra datele personale, cum ar fi numele și prenumele, telefonul, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, datele despre modul de utilizare a site-ului web, de exemplu, comportamentul / preferințele / obiceiurile dvs. de pe www.driveme.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați direct în legătură cu crearea unui cont de utilizator, în ca parte a unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod rezultat din utilizarea site-ului.

Dacă, pentru a vă crea contul de utilizator pe Site, utilizați contul de Facebook sau Google, www.driveme.ro va prelucra următoarele date de profil public afișate de aplicațiile respective: nume de utilizator, adresă de e-mail.

II.2. Dacă sunteți un vizitator al Site-ului, www.driveme.ro va prelucra datele dvs. personale pe care le furnizați direct în legătură cu utilizarea Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în secțiunea de contact / întrebări /. reclamații, atât timp cât ne contactați în acest mod.
III. Scopurile și motivele procesării

III.1. Dacă sunteți client al site-ului web, www.driveme.ro prelucrează datele dvs. personale astfel:

pentru a efectua relația contractuală dintre dvs. și www.driveme.ro, respectiv pentru a lua, valida, trimite și factura comanda plasată pe Site, vă informează despre starea comenzii, organizează returnarea produselor comandate etc.

Tema: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe contractul dintre dvs. și www.driveme.ro, definit în Condițiile generale. Furnizarea datelor dvs. personale este necesară pentru îndeplinirea acestui contract. Refuzul de a furniza date poate face imposibilă stabilirea de relații contractuale între dvs. și www.driveme.ro.

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care aparțin [proprietarului site-ului web] în contextul serviciilor furnizate prin intermediul site-ului, inclusiv obligații în materie fiscală, precum și în arhivare.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop este necesară pe baza obligațiilor legale. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este obligatorie. Refuzul de a furniza datele poate duce la imposibilitatea www.driveme.ro de a-și respecta obligațiile legale și, prin urmare, incapacitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul comunicării la distanță (e-mail, sms) de comunicații comerciale privind produsele și serviciile oferite de www.driveme.ro, prin intermediul site-ului.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe consimțământul dvs., dacă alegeți să le furnizați.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a consimți la prelucrarea datelor dvs. în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

pentru a efectua diverse analize, rapoarte privind funcționarea Site-ului, dezvoltarea profilurilor de preferințe ale consumatorilor, în principal, pentru a îmbunătăți experiența oferită pe site.

Tema: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe interesul legitim al www.driveme.ro de a îmbunătăți durabil experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

III.2. Dacă sunteți un vizitator al Site-ului, www.driveme.ro prelucrează datele dvs. personale astfel:
pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin comunicare la distanță (e-mail, sms), a comunicațiilor comerciale referitoare la produsele și serviciile oferite de www.driveme.ro, prin intermediul site-ului.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe consimțământul dvs., dacă alegeți să le furnizați.
III.2. Dacă sunteți un vizitator al Site-ului, www.driveme.ro prelucrează datele dvs. personale astfel:

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin comunicare la distanță (e-mail, sms), a comunicațiilor comerciale referitoare la produsele și serviciile oferite de www.driveme.ro, prin intermediul site-ului.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe consimțământul dvs., dacă alegeți să le furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul cu privire la prelucrarea datelor în acest scop completând și bifând caseta corespunzătoare din formularul de abonare la newsletter disponibil pe Site. Pentru a vă dezabona de la primirea acestor comunicări profesionale, puteți utiliza opțiunea de la sfârșitul fiecărui e-mail / SMS care conține comunicații comerciale.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a consimți la prelucrarea datelor dvs. în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

pentru a rezolva reclamații, reclamații și a monitoriza traficul și a-ți îmbunătăți experiența pe site.

Tema: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe interesul legitim al www.driveme.ro de a asigura buna funcționare a Site-ului, precum și de a îmbunătăți durabil experiența vizitatorilor site-ului, în special prin soluționarea diverselor comentarii, întrebări sau reclamații. .

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.
IV. Durata pentru care vă procesăm datele

În principiu, www.driveme.ro va prelucra datele dvs. personale atât cât este necesar pentru atingerea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă sunteți client, vă vom prelucra datele pe toată durata relațiilor contractuale și, ulterior, în conformitate cu obligațiile legale care intră în responsabilitatea www.driveme.ro (de exemplu, în cazul documentelor justificative pentru contabilitatea financiară pentru care perioada de păstrare prevăzută de lege este de 10 ani de la sfârșitul exercițiului financiar în care au fost înființate).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, www.driveme.ro va înceta prelucrarea datelor dvs. personale în acest scop, fără a afecta prelucrarea efectuată de [proprietarul site-ului web] pe baza consimțământului dvs. prealabil. . prin retragerea sa.
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile procesării, www.driveme.ro poate dezvălui datele dvs. către parteneri, terți sau entități care sprijină www.driveme.ro în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu, companii , Furnizori de servicii IT) sau către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificative:

pentru administrarea Site-ului;
în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru acordarea de premii sau alte facilități persoanelor în cauză, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de [proprietarul site-ului web] prin intermediul site-ului;
pentru a menține, personaliza și îmbunătăți site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
să efectueze analiza, testarea și cercetarea datelor, să monitorizeze tendințele de utilizare și de activitate, să dezvolte caracteristici de securitate și autentificare a utilizatorilor;
pentru transmiterea comunicațiilor de marketing comercial, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transfer de date cu caracter personal

VII. Drepturile de care vă bucurați

În condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informație, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare desfășurate de www.driveme.ro, așa cum este descris în acest document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmare de la www.driveme.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, cum ar fi modul în care sunt prelucrate datele, scopul pentru care se realizează prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc .;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea, fără întârziere justificată, de către www.driveme.ro a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / finalizarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate.
dreptul la ștergerea datelor, fără întârziere nejustificată, („dreptul de a fi uitat”), dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
dacă consimțământul este retras și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare;
dacă persoana vizată se opune prelucrării și nu există un motiv legitim să prevaleze;
dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală;
datele cu caracter personal au fost colectate în contextul furnizării de servicii ale societății informaționale în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern în care se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, [proprietarul site-ului] să anonimizeze aceste date (fără această natură personală) și să continue procesarea în aceste condiții în scopuri statistice;

dreptul de a restricționa procesarea în măsura în care:
persoana contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
operatorul nu mai are nevoie de datele personale în scop de prelucrare, dar persoana vizată solicită să găsească, să exercite sau să apere o cerere legală; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării (alta decât comercializarea directă), în perioada în care se verifică că drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit și (ii) dreptul de a transmite aceste date de către [proprietarul site-ului] unui alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la obiect – cu privire la activitățile de prelucrare poate fi exercitat prin trimiterea unei cereri în conformitate cu cele indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, că datele care îl privesc sunt prelucrate pe baza interesului legitim al [proprietarului site-ului web] sau pe baza interesului public, cu excepția cazului în care [proprietarul site-ului] -u] poate demonstra că are motive legitime și convingătoare care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este găsi, exercită sau apăra o cerere legală;
în orice moment, în mod gratuit și fără justificare, că datele care le privesc sunt prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate numai pe baza activităților de prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte legi care privesc persoana în cauză sau o afectează într-o măsură similară într-o măsură semnificativă;
dreptul de a solicita Autorității Naționale de Supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau la instanțele competente, dacă considerați că este necesar.

VI. Transfer de date cu caracter personal

VII. Drepturile de care vă bucurați

În condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informație, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare desfășurate de www.driveme.ro, așa cum este descris în acest document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmare de la www.driveme.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, cum ar fi modul în care sunt prelucrate datele, scopul pentru care se realizează prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc .;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea, fără întârziere justificată, de către www.driveme.ro a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / finalizarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate.
dreptul la ștergerea datelor, fără întârziere nejustificată, („dreptul de a fi uitat”), dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
dacă consimțământul este retras și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare;
dacă persoana vizată se opune prelucrării și nu există un motiv legitim să prevaleze;
dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală;
datele cu caracter personal au fost colectate în contextul furnizării de servicii ale societății informaționale în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern în care se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, [proprietarul site-ului] să anonimizeze aceste date (fără această natură personală) și să continue procesarea în aceste condiții în scopuri statistice;

dreptul de a restricționa procesarea în măsura în care:
persoana contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
operatorul nu mai are nevoie de datele personale în scop de prelucrare, dar persoana vizată solicită să găsească, să exercite sau să apere o cerere legală; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării (alta decât comercializarea directă), în perioada în care se verifică că drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit și (ii) dreptul de a transmite aceste date de către [proprietarul site-ului] unui alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la obiect – cu privire la activitățile de prelucrare poate fi exercitat prin trimiterea unei cereri în conformitate cu cele indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, că datele care îl privesc sunt prelucrate pe baza interesului legitim al [proprietarului site-ului web] sau pe baza interesului public, cu excepția cazului în care [proprietarul site-ului] -u] poate demonstra că are motive legitime și convingătoare care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este găsi, exercită sau apăra o cerere legală;
în orice moment, în mod gratuit și fără justificare, că datele care le privesc sunt prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate numai pe baza activităților de prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte legi care privesc persoana în cauză sau o afectează într-o măsură similară într-o măsură semnificativă;
dreptul de a solicita Autorității Naționale de Supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau la instanțele competente, dacă considerați că este necesar.

Pentru orice alte întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: accelerer@driveme.ro.

Acest site utilizează cookie-uri. Pentru mai multe informații despre utilizarea acestor fișiere, accesați următorul link: [pentru a adăuga]

1. Introducere

Această politică privind cookie-urile se aplică tuturor utilizatorilor site-ului web www.driveme.ro. Informațiile prezentate mai jos au scopul de a informa utilizatorii acestui site web despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către www.driveme.ro ca parte a navigării utilizatorilor pe acest site.

2. Ce sunt cookie-urile?
Folosim termenul „cookie-uri” pentru a ne referi la cookie-uri și tehnologii similare prin care informațiile pot fi colectate automat.
Un „cookie de internet” (denumit și „cookie pentru browser” sau „cookie HTTP” sau „cookie”) este un fișier mic, format din litere și numere, care va fi stocat pe computer, dispozitivul mobil sau orice alt dispozitiv. un utilizator prin care Internetul este accesibil.
Cookie-urile sunt instalate la cerere de la un server web către un browser (de exemplu, Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile instalate au o durată de viață fixă, rămânând „pasive” în sensul că nu conțin software, viruși sau spyware și nu vor accesa informații de pe hard disk-ul utilizatorului al cărui echipament are a fost instalat.
Un cookie este format din două părți:
numele cookie-ului; și conținutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, numai serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou atunci când un utilizator revine la pagina web asociată serverului respectiv.
3. În ce scopuri sunt utilizate cookie-urile de pe acest site:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a oferi utilizatorilor acestui site web o experiență de navigare mai bună și servicii adaptate nevoilor și intereselor fiecărui utilizator, și anume:

îmbunătățește utilizarea acestui site web, în ​​special prin identificarea erorilor care apar în timpul vizitei / utilizării sale de către utilizatori;
furnizați statistici anonime cu privire la modul în care acest site este utilizat de [proprietarul site-ului], în calitate de proprietar al acestui site;
anticiparea oricăror produse care vor fi puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestui site în viitor, în funcție de serviciile / produsele vizualizate.

Pe baza comentariilor transmise prin cookie-uri cu privire la utilizarea acestui site, www.driveme.ro poate lua măsuri pentru ca acest site să fie mai eficient și accesibil utilizatorilor.
Astfel, utilizarea cookie-urilor permite stocarea anumitor parametri / preferințe definite de utilizatorii acestui site.
limba în care este vizualizată o pagină web;
moneda în care sunt exprimate anumite prețuri sau rate;
facilitarea accesului la conturile utilizatorilor;
postează comentarii pe site.

 

4. Cât durează cookie-urile?
Durata de viață a cookie-urilor poate varia considerabil, în funcție de scopul pentru care sunt plasate. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină durata lor de viață:
Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat atunci când utilizatorul își închide browserul.
Cookie-uri persistente sau fixe – Un cookie „persistent” sau „fix” este un modul cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când ajunge la o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau ani în viitor) sau până când acesta este șters de către utilizator în orice moment prin setările browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți? [Notă: păstrați numai atunci când utilizați cookie-uri furnizate de terți]
Anumite secțiuni ale conținutului site-ului web pot fi furnizate de către terți, adică nu de către [proprietarul site-ului web], caz în care aceste cookie-uri sunt numite cookie-uri terțe („cookie-uri terțe”). „).
Furnizorii de cookie-uri terțe trebuie să respecte, de asemenea, regulile de protecție a datelor și politica de confidențialitate [pentru a adăuga un link de hipertext] disponibil pe acest site.
Aceste cookie-uri pot proveni de la următoarele terțe părți: Google Analytics, Facebook. [Notă: Lista care trebuie confirmată / ajustată după caz]

6. Ce cookie-uri sunt utilizate pe acest site:

Utilizând / vizitând site-ul web, pot fi plasate următoarele cookie-uri: [Notă: Am enumerat tipurile de cookie-uri pe care le folosesc, dar este necesar să verificați dacă / ce tipuri de cookie-uri sunt utilizate pentru fiecare site și „Adaptați textul în consecință.]

Cookie-uri web de performanță;
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
c. Cookie-uri de geolocalizare;
d. Cookie-uri de înregistrare;
e) Cookie-uri de publicitate;
f. Cookie-uri de furnizori de publicitate;
Cookie-uri performante

Prin acest tip de cookie-uri, sunt stocate preferințele utilizatorului acestei pagini web, astfel încât resetarea preferințelor în cazul unei vizite ulterioare a paginii web nu mai este necesară.
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al site-ului web a vizitat / utilizat deja acest site. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.
c. Cookie-uri de geolocalizare

Aceste cookie-uri sunt utilizate de software care determină țara de origine a utilizatorului site-ului. Aceleași anunțuri vor fi primite indiferent de limba selectată.
d. Fișiere cookie de înregistrare

Când vă înregistrați pe acest site, sunt generate cookie-uri care stochează acest pas. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a ne afișa contul la care sunteți înregistrat. În plus, utilizarea acestor cookie-uri ne permite să asociem orice comentarii postate pe site-ul web cu numele de utilizator al contului utilizat. Dacă opțiunea „ține-mă înregistrat” nu a fost selectată, aceste cookie-uri vor fi șterse automat la sfârșitul sesiunii de navigare.
e. Cookie-uri de publicitate

Aceste cookie-uri permit utilizatorului să vizualizeze o reclamă online, tipul acesteia și timpul scurs de la vizualizarea reclamei respective. Ca atare, aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a viza publicitatea online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori.
7. Ce tipuri de informații sunt stocate și accesibile prin cookie-uri?

Cookie-urile stochează informații într-un fișier text mic care permite recunoașterea browserului. Această pagină web recunoaște browserul până la expirarea sau ștergerea cookie-urilor.
8. Personalizați setările browserului pentru cookie-uri

Dacă utilizarea cookie-urilor este în regulă și computerul sau echipamentul tehnic folosit pentru navigarea pe acest site este utilizat doar de dvs., perioade de expirare îndelungate pot fi setate pentru a vă stoca istoricul de navigare.
Dacă computerul sau echipamentul tehnic folosit pentru navigarea pe acest site web sunt folosite de mai multe persoane, setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigație poate fi luată în considerare de fiecare dată când browserul este închis.
9. Cum pot opri cookie-urile? [Notă: Această afirmație trebuie confirmată / ajustată (de exemplu, trebuie spus dacă dezactivarea / refuzul cookie-urilor împiedică total / parțial site-ul web să fie vizitat).]

 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face acest site dificil de vizitat, ceea ce limitează capacitatea de utilizare a acestuia.
Utilizatorii pot configura browserul lor pentru a refuza cookie-urile sau pentru a accepta cookie-uri de la o anumită pagină web.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a modifica setările cookie-urilor. Acești parametri sunt, de regulă, accesibili în secțiunea „opțiuni” sau în meniul „preferințe” al browserului dvs.
Cu toate acestea, refuzul sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – doar că nu va fi adaptat la preferințele și interesele dvs., evidențiat de comportamentul dvs. de navigare.

Pentru a înțelege acești parametri, pot fi utile următoarele link-uri:

Setări cookie în Internet Explorer
Setări cookie în Firefox
Setări cookie în Chrome
Setări cookie în Safari

Pentru orice alte întrebări cu privire la modul în care cookie-urile sunt utilizate pe acest site, vă rugăm să contactați: faster@driveme.ro.